Các điều khoản và điều kiện

Bằng cách truy cập và sử dụng BajarTikToks.com, bạn hoàn toàn đồng ý tuân theo và tuân thủ các điều khoản và điều kiện được thiết lập trên trang này:

  • Thỉnh thoảng BajarTikToks.com có thể thay đổi các Điều khoản này. Khi những thay đổi này được thực hiện, BajarTikToks.com sẽ xuất bản Điều khoản sửa đổi trên cùng trang này. Bạn hiểu và đồng ý rằng nếu bạn sử dụng Dịch vụ sau ngày Điều khoản hiện hành đã thay đổi, việc sử dụng chúng sẽ cấu thành sự chấp nhận Điều khoản được cập nhật.
  • Dịch vụ này không có cách nào liên kết TikTok.
  • Bằng cách sử dụng dịch vụ này, người dùng đồng ý không tải xuống các tài liệu có bản quyền.
  • Bằng cách sử dụng dịch vụ này, người dùng đồng ý không tạo bản sao hoặc phân phối tài liệu đã tải xuống với dịch vụ này dưới bất kỳ hình thức nào. Dịch vụ này là dành riêng cho sử dụng cá nhân.
  • Nếu bạn là chủ sở hữu hoặc có quyền đối với bất kỳ tài liệu nào và muốn chặn tải xuống bất kỳ video nào, vui lòng gửi email cho chúng tôi thông qua biểu mẫu liên hệ của chúng tôi. Chúng tôi sẽ chặn tải xuống và truy cập vào các video đó.
  • Tất cả việc sử dụng dịch vụ này đều có nguy cơ của người dùng và BajarTikToks.com không chịu trách nhiệm đối với các tệp được tải xuống.
  • Dịch vụ này không thể được sử dụng để phát triển trang web của bên thứ ba. Các trang web được phát hiện sử dụng dịch vụ của chúng tôi từ xa sẽ bị cấm dịch vụ của chúng tôi.
  • BajarTiktoks.com không lưu trữ bất kỳ video hoặc giữ bản sao của các video được tải xuống từ nền tảng này. Tất cả các video được lưu trữ trên máy chủ TikTok và không liên quan đến trang web này.
  • Tất cả nội dung trên BajarTikToks.com được bảo vệ bởi bản quyền và thuộc về BajarTikToks.com